Odbor řízení staveb

Žádosti o povolení leteckých prací a dalších činností státních i nestátních subjektů včetně žádostí o povolení činnosti jeřábů a ostatních stavebních mechanismů v ochranném pásmu letiště/řízeném okrsku letiště Praha Kbely, vyřizuje a povolení vydává příslušný odbor MO.

 

Statutární orgán letiště nemá oprávnění vydávat povolení k výše uvedeným činnostem. 

 

Adresa orgánu MO, který žádosti vyřizuje:

 

Sekce nakládání s majetkem MO

Oddělení hájení územních zájmů Praha

Hradební 12

Praha 1

 

Pro elektronické podání najdete údaje na stránkách MO.

 

Ředitel:

Ing. Jan Novák 
Tel.: 973 206 321

Sekretariát:

Dagmar Knapová
Kontakty:
Tel.: 973 206 218
Fax: 973 206 317

Petra Dvořáková
Kontakty:
Tel.: 973 206 310

E-mail: AHNM@army.cz

Struktura:

  • Ředitelství
  • Odbor provozu nemovité infrastruktury
  • Odbor správy nemovitého majetku
  • Odbor řízení staveb
  • Odbor finanční
  • Odbor logistiky a zabezpečení

více informací naleznete na:

http://www.mocr.army.cz/ministr-a-ministerstvo/lide/agentura-hospodareni-s-nemovitym-majetkem-114906/