Exkurze

Přílohy ke stažení

Těší nás Váš zájem o letiště Kbely. V tomto roce pořádáme exkurze pro veřejnost. Ty jsou určeny především pro žáky základních škol od 3. třídy výše a studenty škol středních, vyšších či vysokých. Vítáni jsou váleční veteráni, vojenští důchodci, spolky a zájmová sdružení se zaměřením na vojenství a letectví. Prohlídku letiště je možné také spojit s návštěvou přilehlého Leteckého muzea Kbely.

Prohlídky probíhají v měsících duben až červen a září až říjen a to vždy ve čtvrtek od 9.00 do 11.00 hodin. Exkurze na letišti jsou bezplatné.


K povolení prohlídky potřebujete žádost se jmenným seznamem účastníků (viz výše). Vyplněné žádosti zasílejte na e-mailovou adresu uvedenou u kontaktní osoby dole. Žádost pošlete ve formátu (doc, docx). Každá jednotlivá žádost bude zpracována a posouzena velitelem základny. 


Vzhledem k tomu, že exkurze organizujeme ve vojenském prostoru a za plného provozu letiště, 
vyplývají z toho určitá opatření a omezení:

 • Účastníci exkurze jsou povinni dodržovat zásady bezpečného chování a dbát pokynů průvodce;

 • je zakázáno pořizovat jakékoli audio a video záznamy (obrazové záznamy - fotografie je možné pořizovat pouze se svolením průvodce);

 • při vstupu do areálu jsou zletilé osoby povinny předložit platné OP;

 • nezletilá osoba musí mít vždy doprovod zletilé osoby;

 • u cizinců je nezbytné uvést jméno, příjmení, státní příslušnost a číslo pasu, kterým se legitimuje při vstupu na základnu;

  v areálu letiště je zakázán volný pohyb civilních osob;

 • minimální velikost skupiny je stanoven na 15 osob, maximální na 40 osob včetně doprovodu;

  individuální prohlídky neprovádíme;

 • vjezd a parkování soukromých vozidel návštěv v areálu není povolen, k dispozici je parkoviště u brány letiště nebo u Leteckého muzea;

 • je zakázán vstup ozbrojeným osobám;

 • je zakázán vstup osobám v podnapilém stavu či pod vlivem omamných a psychotropních látek;

 • další opatření a omezení budou upřesněna v závislosti na aktuálních okolnostech.

Na viděnou se těší kpt. Mgr. Drahomír Frühbauer


Kontaktní osoba: kpt. Mgr. Drahomír Frühbauer, kaplan.fruhbauer@gmail.com, mob. (+420) 601 585 143.