Home page > Exkurze

Exkurze

Žádost exkurzeExkurze na letišti Praha-Kbely jsou určeny pro ZŠ (žáci 3. tříd a výše), SŠ, VŠ, vzdělávací instituce, občanská sdružení zaměřená na vojenství a letectví, vojenské důchodce, válečné veterány aj.

Prohlídka letiště je bezplatná.

Organizované prohlídky probíhají od dubna do října, každé úterý v době od 9.00 do 11.30 hodin.
Minimální počet osob ve skupině je stanoven na 15, maximální počet na 40 osob včetně doprovodu v jednom dni. Podrobnější informace podává kapitán Drahomír Frühbauer na tel.: 601 585 143.


K vyžádání exkurze použijte formuláře níže:

  • žádost o povolení exkurze u letecké základny
  • jmenný seznam osob

Vyplněné formuláře zašlete poštou na adresu základny - k rukám kpt. Drahomírovi Frühbauerovi nebo e-mailem na: kaplan.fruhbauer@gmail.com
 

Jmenný seznam osob u dětí starších 15 ti let je potřeba doložit čísly OP včetně doprovodu.
U cizinců je nezbytné uvést jméno, příjmení, datum narození, národnost, číslo pasu.

Každá žádost bude individuálně posouzena a stanovisko bude žadateli sděleno cestou tiskového a informačního důstojníka.

Samostatný pohyb návštěvníků po letišti není z bezpečnostních důvodu možný.
Pohyb soukromých vozidel návštěv na letišti není povolen, k dispozici je parkoviště.


Termíny na rok 2023 jsou již obsazeny, volné termíny na rok 2024 budou uveřejněny v lednu.

 

Přiložené soubory: 

Nahoru