Poděkování a žádosti

Děkujeme všem kolegům, kteří se podílejí na zabezpečení transportu pacientů, orgánů, akcí na veřejnosti, exkurzí 
a dalších aktivit. Vážíme si Vaší práce.

Přílohy ke stažení