Armádní letoun CASA přepravil ECMO tým za kriticky nemocným dítětem do Ostravy

img_8464_2_70.jpg
  • 10.1.2018
  • kpt. Mgr. Zuzana Špačková

Ve středu 10.ledna armáda přepravila specializovaný lékařský ECMO tým i s unikátním vybavením za ohroženým dítětem do Ostravy. Armáda letos poprvé zprostředkovala rychlou přepravu šestičlenného ECMO týmu Všeobecné fakultní nemocnice v Praze transportním letounem CASA C-295M, který odstartoval z kbelské ranveje ve 13.40 a s dětskou pacientkou na palubě přistálo letadlo zpět ve Kbelích v 19 hodin.

„Byli jsme požádání o zavedení extrakorponální membránové oxygenace u pětiměsíčního, těžce hypoxického dítěte v ostravské nemocnici, které bylo v kritickém stavu. Dítě již nebylo možné ventilovat běžnými konvenčními metodami. Vzhledem k jeho zdravotnímu stavu jsme požádali armádu o letecký transport, který je bezesporu šetrnější a hlavně daleko rychlejší, což dítěti výrazně zvyšuje šance na přežití. Mimoto letadlo umožňuje lékařům a dalším specialistům větší prostor manipulace kolem dítěte a zařízení, na které je dítě po operačním zavedení ECMO napojeno.“ uvedl kardiovaskulární chirurg MUDr. Tomáš Grus, PhD z II. chirurgické kliniky kardiovaskulární chirurgie VFN a 1.LF UK Praha.
Dítě bylo ve stavu dechové nedostatečnosti, selhávalo po stránce okysličování a mělo problémy s krevním oběhem. Současný konzervativní způsob léčby, to znamená plicní ventilace a maximální farmakologická podpora, přestával být dostatečný. Příčinou tohoto stavu byla akutně vzniklá respirační choroba (výrazná progrese onemocnění způsobující těžkou respirační insuficienci). „Takzvaná prediktivní mortalita, to znamená předpoklad umrtí, je u dětí, které potřebují tuto metodu devadesát až sto procent. Bez tohoto invazivního způsobu léčby, což představuje zavedení ECMO, mají velkou pravděpodobnost, že zemřou. Ovšem přežití novorozenců při zásahu těchto týmů je přitom více než 75 %.“ uvedl MUDr.Václav Vobruba, PhD vedoucí jednotky intenzivní péče Kliniky dětského a dorostového lékařství VFN a 1. LF UK Praha.

Mimotělní membránová oxygenace (ECMO) je metoda, která slouží ke kontrolované výměně plynů mimo organismus po nezbytně nutnou dobu, pokud tuto funkci nemohou vykonávat plíce. Touto výměnou plynů je míněno okysličování krve a odstraňování CO2. Používá se v případě, kdy selže klasická plicní ventilace. ECMO není léčebná metoda. ECMO je metoda, která umožní vyřešit kritické období, kdy plíce v důsledku například infekčního onemocnění nejsou schopné organizmus okysličovat. Překlenuje období než zabere antibiotická léčba, kdy se plicní tkáň zlepší natolik, že je opět schopna provádět oxygenaci organizmu na běžné umělé plicní ventilaci. Tento časový úsek, než dojde k reparaci plicní tkáně, trvá řádově několik dnů. Kardiovaskulární chirurg poté ukončuje ECMO podporu vyjmutím speciálních kanyl přístroje, které jsou zavedeny z cév na krku až do srdce dítěte. Dítě je opět převedeno na běžnou umělou plicní ventilaci.

Za indikaci a průběh ECMO podpory u všech pacientů je zodpovědný ECMO tým. Tvoří ho většinou 7 osob - dětský intenzivista (lékař pracující v oblasti intenzivní péče), kardiovaskulární chirurg, kardiolog, perfuzionista (má na starosti mimotělní oběh), instrumentářka a sestry specialistky. Jde o úzkou skupinu specialistů, kteří vykonávají svou profesi a navíc jsou součástí specializovaného ECMO týmu. Někdy je to nesmírně náročné, neboť jde o nenadálé zásahy, transport se připravuje během několika desítek minut. „Je to týmová spolupráce pediatrické, kardiochirurgické a kardiologické kliniky, včetně celé řady odborníků. Díky významné podpoře nemocnice a armády se daří zachraňovat čím dál více dětí, které dříve nepřežívali.“ dodal Tomáš Grus.

Zajištění leteckého transportu Armádou České republiky pro ECMO tým Všeobecné fakultní nemocnice v praxi umožňuje zkrátit na minimum dobu, než se dítě kriticky ohrožené na životě dočká zachraňující péče. Přeprava ECMO týmu prostřednictvím armády není nic neobvyklého. Podobný systém využívá například Švédsko nebo Německo. U nás tato spolupráce započala počátkem února 2016, kdy ministři zdravotnictví a obrany podepsali memorandum právě o poskytnutí vojenské letecké podpory pro přepravu ECMO týmu. Do té doby byli lékaři odsouzeni na pozemní transport.

Doposud k tomuto účelu Armáda poskytovala vrtulníky Mi-17 z pražské letecké základny. Jednalo se o vnitrostátní přepravu do vzdálenějších míst republiky, jako jsou Ostrava, Olomouc, Zlín a Brno. V loňském roce poprvé přepravoval ECMO tým letoun CASA, kdy přepravoval tříměsíční holčičku ze Slovenska.

Fotogalerie