Kbelská aktivní záloha poprvé na cvičení Voda 2022: stavba protipovodňových zábran nanečisto

4edf8d20-331a-4556-8074-de0ff1a870b9_-_kopie_-_kopie.jpg
  • 21.10.2022
  • kpt. Bc. Kristýna Kosatíková

V Radotíně proběhlo v pátek 21. 10. přes noc cvičení Magistrátu hlavního města Prahy v rámci výstavby protipovodňového mobilního systému. Do akce se zapojilo celkem 36 vojáků a vojákyň aktivní zálohy 24. základny dopravního letectva Praha-Kbely a Krajského vojenského velitelství hlavní město Praha. Společně s dobrovolnými hasiči postavili za 8 hodin hrazení o celkové délce 422 metrů.

Cvičný polygon v Dubči

Vojáci aktivní zálohy se do cvičení zapojili nejdříve nanečisto. Ve velkoskladu protipovodňových zábran v Dubči si na cvičném polygonu vyzkoušeli stavbu zábran. Pod vedením instruktora Správy služeb hl. m. Prahy prošli detailním školením. Při výcviku se zaměřili hlavně na manipulaci s technikou včetně instalace stahovacích tyčí a fixace zábran. V areálu Správy služeb v Dubči skladují 130 kontejnerů s protipovodňovými bariérami. Ty jsou vyhrazeny pro jednotlivé městské části, které jsou rizikové a nacházejí se v blízkosti řek. V případě povodní se kontejnery přepraví do konkrétní oblasti, kde hrozí velká voda.

„Aby byla zábrana při ostré akci dobře a včas připevněna, je nutné projít celou mechaniku výstavby na cvičném polygonu. Pokud se uchycení neprovede správně, bariéra nefunguje plnohodnotně. Vojáci aktivní zálohy získají praktický nácvik, což ve finále zamezí například zbytečné časové prodlevě a zabrání spoustě chyb. Protože v reálném čase jde o vteřiny,“ zmiňuje major Petr Valtera, řídící cvičení Krajského vojenského velitelství hlavní město Praha.

Protipovodňová hradba vyrostla přes noc

Vojáci aktivní zálohy byli rozděleni do několika skupin a společně s hasiči měli za úkol postavit hrazení na několika úsecích za určitý časový limit. Během osmi hodin lemovalo levý břeh Berounky v sobotních ranních hodinách hrazení o délce 422 metrů a výšce od 1 do 3 metrů. Celková hmotnost zábran měla přes 53 tun a byla tvořena železobetonovou zdí doplněná mobilním hrazením.

„Cvičení Voda 2022 ukázalo skvělé propojení a koordinaci mezi složkami integrovaného záchranného systému a jednotkami aktivních záloh. Jsem hrdý, jak se moji kolegové zhostili úkolu, a i když cvičení probíhalo přes noc, nebyla znát únava. Pražané se nemusí bát povodní, město je na ně dobře připraveno,“ hodnotí akci rotmistr Miroslav Kubeš, příslušník aktivní zálohy 24. základny dopravního letectva Praha-Kbely.

Právě nadrotmistr Kubeš má bohaté zkušenosti se stavbou zábran při ostrých povodních v letech 2012 - 2015. Kolegům tak mohl prakticky pomoci s instalací hrazení přímo na místě. Kbelská aktivní záloha se letos cvičení zúčastnila poprvé a prokázala perfektní připravenost.

Na výstavbě se podílelo 225 osob z řad vojáků aktivní zálohy a dobrovolných hasičů

Cvičení se pořádá každoročně, vždy v některé z části Prahy. Do cvičení se zapojili Odbor bezpečnosti Magistrátu hl. m. Prahy, Správa služeb hl. m. Prahy, společnost Pražské vodárny a kanalizace, a.s., jednotky sborů dobrovolných hasičů, Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy, Vodní díla – TBD a.s., Městská policie hl. m. Prahy, Policie ČR, Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy a městská část Praha 16.

Fotogalerie