Mezinárodní cvičení Evropského programu taktické vzdušné přepravy ETAP-T 2022: reálné scénáře, desítky výsadků, evakuací a leteckých manévrů

img_7536.jpg.jpg
  • 13.7.2022
  • kpt. Bc. Kristýna Kosatíková

Celkem 8 zemí, 11 letounů a 19 zahraničních posádek se účastnilo jednoho z největšího cvičení dopravního letectva v Evropě.

Mezinárodní cvičení ETAP-T (European Tactical Airlift Program - Training) je dvoutýdenní výcvik posádek vojenských transportních letadel v rámci Evropského programu taktické vzdušné přepravy ETAP. Každoročně se ho účastní tým 242. transportní a speciální letky 24. základny dopravního letectva Praha-Kbely s letounem CASA C-295. Letošní výcvik proběhl na letecké základně Beja v Portugalsku ve dnech 6. - 17. června 2022.

Zahraniční cvičení nabízí úplně jiné prostředí a možnosti. Společný výcvik posiluje naše schopnosti a vede posádku k rozvinutí dalších dovedností, přičemž výměna zkušeností s ostatními je pro nás přidanou hodnotou. Nezbytný výcvik v taktice transportního letectva si můžeme v reálném prostředí vyzkoušet s aliančními partnery právě při této příležitosti,“ hodnotí účast na cvičení plukovník Jaroslav Falta, velitel 24. základny dopravního letectva Praha-Kbely.

Program taktického výcviku transportního letectva

Vzhledem k úkolům, které plní 24. základna dopravního letectva Praha-Kbely, musí být posádky transportních letounů připraveny pro nasazení v bojových podmínkách. Díky cvičení ETAP-T si vyzkouší řadu taktických modelových situací. Ať už se jedná o denní či noční lety, trénuje se ve vzduchu i na zemi. „Celý program ETAP zasazuje posádky do reálných situací válečného konfliktu. Jednotlivé mise jsou zaměřeny na taktickou komunikaci s prvky velení a řízení, přesnost navigace v přízemních a středních výškách v semi permisivním nebo permisivním prostřední nepřítele. Jedná se především o dozásobení či odsun materiálu jednotek nebo živé síly, ať již přistávacím manévrem nebo vzdušným výsadkem. Účast v tomto programu je pro nás velmi důležitá. Na rozdíl
od ostrého operačního nasazení, zde scénář událostí nabírá na dynamice pozvolně,“
vysvětluje instruktor letounu C-295 a zástupce velitele 242. transportní a speciální letky.  

Bojová cvičení, vzdušné výsadky a přistání za ztížených podmínek

Společné cvičení je zaměřené na plnění hned několika úkolů, které na sebe přímo navazují.
Od společného plánování misí, přes překonávání protivzdušné obrany v neznámém prostředí, přílety na čas, výsadky vojáků, materiálu a techniky až po evakuaci osob z nepřátelského území.  „Ve společných operacích jsme vystaveni leteckým a pozemním hrozbám, kterým se pomocí taktických postupů učíme vyhýbat, případně je potlačit. Posádka transportního letounu funguje jako jeden z mnoha prvků společných vzdušných operací COMAO (Composite Air Operations). Dalšími důležitými prvky jsou OCA (Offensive Counter Air), SEAD (Supression of Enemy Air Defences), prvky velení, řízení a průzkumu, letečtí návodčí a další dle povahy operace. Letouny OCA vybudují vzdušnou nadvládu v prostoru operace, SEAD potlačí protivzdušnou obranu a transportní letouny do cílové oblasti zasadí pozemní jednotky, jejich techniku a materiál,“ doplňuje major Jakub V., náčelník Oddělení bojové přípravy 24. křídla dopravního letectva.

Mezi další úkoly patřily zdravotnický odsun raněných (MEDEVAC) a logistická podpora bojovým jednotkám.

Reálné situace a vzájemná podpora

Cvičení probíhá v naprosto reálném prostředí. Posádka musí být sladěná a připravená na jednotlivé postupy, které by měla využít při nenadálé situaci. Zásadním prvkem je důkladná příprava mise. I tak ovšem během plnění může docházet k různým překážkám, které je nutné vyřešit. Například při potřebě přistání na polní letiště je nutné provést výpočty rychlostí a maximální hmotnosti nákladu vzhledem k nadmořské výšce, teplotě a rozměrům
a typu povrchu dráhy.  Dále je třeba zvolit správný způsob taktického přiblížení s ohledem na meteorologické podmínky a na možné hrozby země-vzduch v okolí letiště. Podstatnou část informací získá posádka předem
od zpravodajců, podmínky na místě pak obdrží přes rádio od leteckých návodčích. Může dojít i k situaci, že je frekvence kompromitována nepřítelem, příp. letiště obsazeno nebo poničeno, pak posádka volí alternativní plán
a spolu s hlášením velení operace pokračuje na další úkol.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Evropský program taktické vzdušné přepravy ETAP (European Tactical Airlift Program) je tvořen čtyřmi hlavními projekty – výcvikem (ETAP - Training), kurzem instruktorů programu (ETAP - Instructor), certifikační kurzem (ETAP - Course) a sympoziem (ETAP – Symposium). Úspěšné absolvování ETAP-C kbelskými posádkami garantuje vycvičenost našich jednotek v rámci evropské spolupráce v oblasti obrany. České letectvo má v současnosti 3 aktivní taktické instruktory ETAP.

Otevření Centra evropské taktické vzdušné přepravy ETAC (European Tactical Airlift Centre) v roce 2017, provádějícího program ETAP, předcházelo od roku 2012 několikaleté úsilí za aktivní účasti České republiky a dalších 12 participujících států založit podobné středisko výcviku jakým je od roku 1983 AATTC (Advanced Airlift Tactics Training Centre) ve Spojených státech amerických.

Fotogalerie