Ženy v Alianci se vzájemně podporují

img_4130_2.jpg
  • 8.12.2016
  • kpt. Mgr. Zuzana Špačková

Bylo jí 17 let, když se rozhodla vstoupit do armády. Všichni z rodiny byli vojáci, takže motivace jí rozhodně nechyběla. Když přemýšlela, kterým směrem se vydat, její volba padla na Vojenskou policii. Po nástupu byla jedinou ženou mezi stovkou mužů. Řeč je o velitelce Velitelství NATO v Sarajevu brigádní generálce Gisele M. Wilzové.

„Kdykoliv jsem viděla příležitost, nenechala jsem se odradit a pevně ji uchopila. Ne vždy to bylo jednoduché, ale vše se mi vyplatilo,“ vzpomíná generálka Wilzová. S úsměvem také dodává, že když dnes vidí mladé vojákyně, je jí trochu líto, že neměla takové možnosti, jako mají dnes ony. Na druhou stranu doufá, že možná právě její zásluhou se mnoha dalším otevřely nové příležitosti. 

Generálka Wilzová je jedna ze tří významných a vysoce postavených žen v americké armádě, která na základě genderového programu Severoatlantické aliance „Ženy v armádě“ navštívila ve dnech 6. až 8. prosince 2016 Českou republiku. Společně s admirálkou Michelle Howardovou, která je velitelkou Spojeneckého společného velitelství Neapol, a zástupkyní Vojenského představitele USA ve Vojenském výboru NATO kontraadmirálkou Shoshanou Chatfieldovou se účastnily jednání s představiteli Ministerstva obrany ČR.

Ve středu 7. prosince se na ministerstvu zúčastnily kulatého stolu k Akčnímu plánu ČR k implementaci rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1325 o ženách, míru a bezpečnosti a souvisejících bezpečnostních rezolucí na léta 2017-2020, kterého se účastnili také zástupci ministerstev vnitra a zahraničních věcí.

Náměstek ministra obrany Jakub Landovský představil, jakým způsobem resort obrany prosazuje princip rovnosti mužů a žen v resortu obrany. Představil mj. služební pomůcku „Rovné zacházení s muži a ženami“, který dává návod k praktické a jednotné realizaci přijatých opatření. Dále informoval, že v posádkách postupně vznikají zařízení péče o děti předškolního věku a dětské skupiny (dosud byly otevřeny v posádkách Praha-Bubeneč, Čáslav, Bechyně, Brno a v ÚVN Praha, příští rok se plánují otevřít ve Staré Boleslavi a Táboře).

„Máme stále kus cesty před sebou, ale jsme na dobré cestě, jak dokládá zvyšování počtu vojákyň v armádě,“ uvedl náměstek Landovský a dodal, že zatímco v roce 1999 sloužilo 7,4 procent vojákyň, loni to již bylo 13,8 procent.

Ve středu se konalo také krátké společné jednání s náčelníkem Generálního štábu AČR armádním generálem Josefem Bečvářem a veliteli vzdušných a pozemních sil. Hosté se živě zajímali o situaci českých vojákyň, jejich postavení u jednotek i možný karierní růst. „Rovnost mužů a žen je v naší armádě jednoznačná. Mají stejné podmínky, ať už se jedná o výběr na vyšší pozice, kde musí splnit stanovené funkční požadavky, nebo finanční náležitosti,“ doplnil generál Bečvář.

O postavení žen v Alianci i amerických ozbrojených silách diskutovaly zástupkyně české armády ve čtvrtek 8. prosince 2016 v letištním klubu 24. základny dopravního letectva Praha- Kbely. Hovořilo se o motivaci mladých lidí z různých společenských vrstev a o tom, proč potřebujeme ženy v armádě. Že právě ony mohou nahlížet na problémy z jiné perspektivy. Došlo i na osobní otázky týkající se rodiny, vztahů, zda generálky někdy litovaly, že vstoupily do ozbrojených sil a podřídily jim celý svůj život. Všechny dotazované jednoznačně odpověděly, že by neměnily.

„Jako ženy musíme pracovat a hledat řešení společně. Musíme být kvalifikované v našich specializacích, pomáhat jedna druhé a připravit tak podmínky pro ty další, které přijdou po nás. Děkuji vám všem za to, co děláte pro vaše ozbrojené síly, pro vaši zemi a pro Severoatlantickou alianci,“ shrnula na závěr admirálka Chatfieldová.

Postavení a počet žen v české armádě se radikálně změnily po roce 2005, kdy došlo k plné profesionalizaci Ozbrojených sil ČR. Ženy dnes zastávají vysoké funkce včetně velitelských postů. S více než 13 procenty se dlouhodobě pohybujeme nad průměrem Aliance a v roce 2015 jsme z 28 zemí obsadili sedmé místo.

Text: Mjr. Denisa Vernerová, army.cz

Foto: army.cz

Fotogalerie