O nás

24. základna dopravního letectva Praha – Kbely zabezpečuje leteckou přepravu příslušníků AČR, vojenských misí, ústavních a vládních činitelů ČR, zahraničních státních delegací a speciálních letů MEDEVAC a STRATEVAC. 

V souladu s usnesením vlády a Parlamentu ČR vyčleňuje síly a prostředky do zahraničních operací v Lotyšsku, na Slovensku, na Sinajském poloostrově a pozorovatele na území Golanských výšin a do Itálie. Na základě mezirezortní dohody MO a MZ provozuje LZS (Leteckou záchrannou službu), plní úkoly ve prospěch IZS a PČR a zabezpečuje službu SAR (Search And Rescue) a přepravu transplantačních týmů IKEM a programu ECMO. 

Základna rovněž poskytuje součinnostní lety ve prospěch pozemních a speciálních sil, provádí vzdušné a pozemní výsadky a zajišťuje speciální lety vzdušného průzkumu, fotografického snímkování, leteckého laserového skenování a měření pozemních radiolokačních zařízení. 

V souladu s mezinárodními bezpečnostními smlouvami se základna podílí na zajištění mezinárodní pozorovací mise smluvních stran Smlouvy o otevřeném nebi (Open Sky).